BIP Dębowa Kłoda

ZAPROSZENIE na Lubelskie Forum NGO 2021 w dniach 21-22 września 2021 r.?>

ZAPROSZENIE na Lubelskie Forum NGO 2021 w dniach 21-22 września 2021 r.

W dniach 21-22 września 2021 roku odbędzie się Lubelskie Forum NGO 2021 w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. Organizatorami przedsięwzięcia są Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Forum odbędzie się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie, ul. Grottgera 2. Zaplanowano wystąpienia osób od wielu lat związanych z trzecim sektorem. Tematyka Spotkania jest ściśle połączona z aktualną sytuacją organizacji pozarządowych.

Do udziału w konferencji zaproszeni są przedstawiciele organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, samorządów terytorialnych oraz osoby zainteresowane działalnością trzeciego sektora z terenu województwa lubelskiego. Osoby zainteresowane proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 15 września 2021 roku.

Spotkanie organizowane w ramach projektu „Ekonomia Społeczna – Drogowskaz Rozwoju Społecznego II” współfinansowanego przez Unię Europejską realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej organizatora: Lubelskie Forum NGO 2021