BIP Dębowa Kłoda

Zarządzenie nr 60/17 z dnia 17 października 2017r.?>

Zarządzenie nr 60/17 z dnia 17 października 2017r.

Wójt Gminy Dębowa Kłoda informuje, iż w związku z rezygnacją Pani Łucji Furmaniuk ze stanowiska dyrektora  Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie, w dniu wczorajszym tj. 17.10.2017r. Wójt Gminy Dębowa Kłoda powierzył pełnienie obowiązków dyrektora szkoły Pani Wicedyrektor Halinie Bartoszuk do czasu wyłonienia nowego dyrektora szkoły w drodze konkursu.

W załączeniu Zarządzenie nr 60/17 z dnia 17 października 2017r.