BIP Dębowa Kłoda?>

Zebranie Wiejskie w Stępkowie

Uprzejmie zapraszam mieszkańców Sołectwa Stępków na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 12 października 2022 r. o godz. 17.30 w Świetlicy Wiejskiej w Stępkowie, wg następującego porządku obrad:

1.Otwarcie zebrania.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości” na lata 2022-2030”.

4. Sprawy różne – dyskusja, wolne wnioski.

5. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku wymaganej frekwencji w I terminie, zebranie odbędzie się w tym samym dniu w II terminie, tj. o godz. 18.00.    

 

Sołtys Sołectwa Stępków
Wiesław Kaznowski