BIP Dębowa Kłoda

Zostały odwołane pierwsze publiczne przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowa Kłoda wyznaczone na dzień 26 maja 2017 r. na godz. 11:00?>

Zostały odwołane pierwsze publiczne przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowa Kłoda wyznaczone na dzień 26 maja 2017 r. na godz. 11:00

Wójt Gminy Dębowa Kłoda informuję, że zostały odwołane pierwsze publiczne przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowa Kłoda wyznaczone na dzień 26 maja 2017 r. na godz. 11:00 dotyczące nieruchomości położonych na terenie obrębu (wsi):
1) Pachole działka nr 56 o pow. 0,5300 ha;
2) Pachole działka nr 57 o pow. 1,0800 ha;
3) Pachole działka nr 59 o pow. 0,8300 ha;
4) Pachole działka nr 341/6 o pow. 1,0204 ha;
5) Pachole działka nr 277/3 o pow. 0,4200 ha;
6) Żmiarki działka nr 197/2 o pow. 0,3400 ha;
7) Żmiarki działka nr 219 o pow. 0,4400 ha.
Przyczyną odwołania pierwszych publicznych ograniczonych przetargów ustnych jest wynik przeprowadzonej analizy prawnej, wskazującej na ryzyko unieważnienia sprzedaży spowodowane barkiem w ogłoszeniu o przetargach informacji o możliwości uzyskania zgody Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych wydanej na podstawie art. 2a ust. 4 ustawy z dnia
11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2052 z późn.zm.) dotyczącej nabycia nieruchomości przez inne podmioty niż rolnik indywidualny.
Czytaj dalej…