Godziny pracy

Godziny  pracy  urzędu: 
Poniedziałek  8.00 - 16.00
Wtorek - piątek  7.00 - 15.00
 
Przyjmowanie  interesantów  przez  Wójta  gminy
Codziennie w godz. Pracy urzędu
 
Przyjmowanie  interesantów  przez Wwójta  gminy
W sprawach skarg i wniosków
Codziennie w godz. Pracy urzędu oraz poza godz. Pracy urzędu
 
W czwartki w godz. 15.00 - 16.00
 
Dyżur  przewodniczącego  rady  gminy
Każdy pierwszy wtorek miesiąca
W sali GOK Dębowa Kłoda  w godz. 10.00 - 12.00
 
Powrót
{$static.static_content} {if !empty({$static.files})} {$static.files} {/if}