Pracownicy urzędu

Wykaz pracowników Urzędu Gminy Dębowa Kłoda

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr telefonu

1.

Lamczyk Grażyna

Wójt Gminy

83 3557001

wew. 201

2.

Wezgraj Waldemar

Zastępca Wójta; Sekretarz Gminy

83 3557014

wew. 214

3.

Grażyna Banachewicz

Skarbnik Gminy

83 3557021

wew. 221

4.

Szewczyk Marek

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Planowania Przestrzennego,

Ochrony Środowiska i Promocji

83 3557010

wew. 210

5.

Keler Beata

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy

83 3557048

wew. 248

6.

Słomkowski Janusz

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i spraw obywatelskich

83 3557098

wew. 298

7.

Ściuba Andrzej

Główny Specjalista ds. gospodarowania mieniem gminnym

83 3557590

wew. 290

8.

Deryło Alina

Inspektor ds. płac i rozliczeń z ZUS i US

83 3557006

wew. 206

9.

Bylicka Katarzyna

Inspektor ds. wymiaru podatków

83 3557024

wew. 224

10.

Romaniuk Bożena

Inspektor ds. księgowości podatkowej

83 3557024

wew. 224

11.

Gogłuska Edyta

Inspektor ds. księgowania oświaty

83 3557025

wew. 225

12

Pawłowska Bożena

Inspektor ds. księgowości budżetowej - wydatki

83 3557025

wew. 225

13.

Kociel Ewa

Referent ds. księgowości budżetowej - dochody

83 3557025

wew. 225

14.

Maleszyk Agnieszka

Referent ds. obsługi kasowej

83 3557011

wew. 211

15.

Lisowska Grażyna

Inspektor ds. planowania przestrzennego

83 3557044

wew. 244

16.

Zajączkowski Mateusz

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej

83 3557578

wew. 278

17.

Makówka Marcin

Inspektor ds. gospodarczych

83 3557578

wew. 278

18.

Szyszkowska Aneta

Inspektor ds. promocji i rozwoju gminy

83 3557023

wew. 223

19.

Biernacka Ewa

Inspektor ds. środowiska

83 3557010

wew. 210

20.

Wawryszczuk Natalia

Inspektor ds. osobowo - kadrowych

83 3557006

wew. 206

21.

Bakarzewska Iwona

Pomoc administracyjna

83 3557008

wew. 208

22.

Krasucka Anna

Pomoc administracyjna

83 3557011

wew. 211

23.

Malec Adam

Referent ds. monitorowania instalacji OZE

83 3557023

wew. 223

Powrót
Transmisja Sesja Rady Gminy online

Ikona Kamera

Gospodarowanie odpadami
Ikona worek na śmieci
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona pomoc prawna
Dokumenty do pobrania
Ikona dokumenty
Odnawialne Źródła Energii

Ikona odnawialne źródła energii